Bogdanović, Milica

Namen und Abkürzungen
Simeunova, Irina (Pseudonym)
Geburtsdaten
29.03.1882, Linz
Sterbedaten
2.02.1973, Belgrad
Berufe und Tätigkeiten
Lehrerin, Schriftstellerin, Russistin

Biografie

Milica Bogdanović besuchte bis 1900 das staatliche Mädchenlyzeum in Zagreb, 1901 legte sie am klassischen Gymnasium die Matura ab. 1906 kehrte sie als Lehrerin an das Mädchenlyzeum zurück, wo Camilla Lucerna, Marija Jambrišak und Jagoda Truhelka bereits als Lehrende tätig waren. Bogdanović studierte Geschichte und Geographie an der Philosophischen Fakultät Zagreb, wo sie 1907 als erste Frau promovierte. 1910 verfasste Camilla Lucerna eine Rezension ihrer Dissertation über den römischen Kaiser Iulianus Apostata.

Von 1919 bis 1932 war Bogdanović in Zagreb als Gymnasiallehrern tätig, danach lehrte sie bis 1940 an der Pädagogischen Hochschule in Zagreb. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ Bogdanović sich in Belgrad nieder.

Während einer Reise nach Russland machte Bogdanović Bekanntschaft mit Lev N. Tolstoi. Danach befasste sie sich mit russischer Literatur und veröffentlichte dazu zahlreiche Beiträge. Sie betätigte sich auch als literarische Übersetzerin und übertrug Werke von Tolstoi und Tschechov ins Serbokroatische. Ebenso schrieb und veröffentlichte sie Gedichte, Prosa und Essays mit feministischen Themen. Ihre Beiträge veröffentlichte sie in zahlreichen Zeitungen und Fachzeitschriften - wie "Nastavni vjesnik", "Savremenik", "Srpski književni glasnik", "Ženski pokret", "Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva", "Zbornik Matice srpske" - sowohl in Kroatien als auch in Serbien.

In der Zwischenkriegszeit engagierte sich Bogdanović in der feministischen Bewegung in Zagreb. 1926 hielt sie auf der konstituierenden Versammlung des Frauenvereins Ženski pokret eine Rede zur Gleichberechtigung von Frauen und gegen Militarismus.

verwendete Literatur und Quellen:

Hrvatski biografski leksikon
Der Verein "Frauenbewegung (Zenski Pokret)" - In: Zagreber Tagblatt, Jg. 40 (1925), Nr. 120, 9

verfasst von: Vesela Tutavac

Lexikoneinträge

Hrvatski biografski leksikon

BOGDANOVIĆ, Milica, spisateljica (Linz, 29. III 1882 — Beograd, 2. II 1973). Kći Simeona, povijesnog pisca. U Zagrebu je završila ženski licej (1900), maturirala u Drugoj klasičnoj gimnaziji (1901) te diplomirala povijest i zemljopis (1906). Tu je i doktorirala 1907. temom Car Julijan Apostat prema hrišćanstvu. Od 1906. bila je nastavnica u zagrebačkom liceju. Proputovala je mnogim evropskim zemljama, a 1910. posjetila u Rusiji L. N. Tolstoja. Za I svjetskog rata živjela je u Ženevi. Od 1919. do 1932. bila je profesorica u Prvoj ženskoj gimnaziji, a do umirovljenja 1940. u Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu. Ratne godine provela je u Beogradu, potom 1949. radila u Srijemskim Karlovcima u Patrijaršijskoj arhivi. Od 1958. živjela je u Beogradu. — Javila se 1903. lirikom u Brankovu kolu. Objavila je nekoliko pjesama i kraćih proznih tekstova te više članaka o ruskim piscima (A. I. Hercen, I. A. Gončarov), o S. Kierkegaardu, feminizmu, pedagogiji i dr. te oveću studiju o Tolstojevu životu, filozofskim i religioznim idejama. Surađivala je u publikacijama Nastavni vjesnik (1908, 1913), Savremenik (1912–16), Pokret (1922), Srpski književni glasnik (1923), Ženski pokret (1928, 1930, 1935), Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva (1929–31, 1934), Zbornik Matice srpske (serija društvenih nauka, 1956), Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (1956/57) i dr. Potpisivala se pseudonimom Irina Simeunova. Prevela je Pripovijest o sedmero obješenih L. N. Andrejeva (Zagreb 1910) i Tri sestre A. P. Čehova (Zagreb 1921). Za MS napisala je biografiju svog oca. Pripremila je i uredila Građu za istoriju Beograda od 1717–1739 (zajedno s D. Popovićem, Beograd 1958). Neke članke i predavanja tiskala je u obliku manjih brošura. — B. je u kritici zapažena kao poznavateljica ruske književnosti, posebice Tolstojeva života i rada.

DJELA: Car Julijan Apostat prema hrišćanstvu. Zagreb 1907. — Lav Tolstoj. Zagreb 1927 (1928!).

LIT.: C. Lucerna (C. L): Tri disertacije. Savremenik, 5(1910) 9, str. 668–669. — J. Badalić: Knjiga o Tolstoju. Ibid., 21(1928) 4/5, str. 212–214. — S. Kirin: Milica Bogdanović, Lav Tolstoj. Obzor, 69(1928) 102, str. 2–3. — T. Maretić: Milica Bogdanović, Lav Tolstoj. Novosti, 22(1928) 134, str. 6 138, str. 4. — P. Mitropan: O Lavu Tolstoju, Letopis Matice srpske, 102(1928) CCXVIII/1, str. 150–152. — Lj. Draškić: Milica Bogdanović. Ženski pokret, 13(1932) 5, str. 66–68. — M. Radojčić (M. R.): Jedno važno pitanje. Upoznaj sebe. 4(1934) 12, str. 382–383.

Dunja Detoni-Dujmić (1989)

Ausgewählte Publikationen

Bogdanović, Milica: Car Julijan Apostat prema hrišćanstvu - U Zagrebu: Kr. zemaljska tiskara Diss., 1907
NKS
Bogdanović, Milica: Lav Tolstoj : [Lev Nikolaevič Tolstoj] - Zagreb: Štamparija Gl. Saveza srp. zemljoradničkih zadruga, 1928
BSB Biogr. 3295 o
Der Verein "Frauenbewegung (Zenski Pokret)" - In: Zagreber Tagblatt, Jg. 40 (27. Mai 1925), Nr. 120, 9
ÖNB 542842-E.Neu-Per
Grad'a za istoriju Beograda od 1717 do 1739 / U red. Dusana Popovica i Milice Bogdanovic - Beograd: Istoriski Arhiv Beograda, 1958
ÖNB 919004-C.Neu.1

Quellen und Sekundärliteratur

Links