Božena Němcová : život - dílo - doba ; sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7. - 8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. (Božena Němcová : Leben - Werk - Zeit)