Bozena Nemcova

list sloužící českým ženám a dívkám, noviny k pěstěni i podpoře snah lidumilných a svépomocných (Blatt für tschechische Frauen und Mädchen, Zeitung zur Pflege und Unterstützung der Bemühungen um humanitäre Hilfe und Selbsthilfe)
Redaktorka: Josefa Chalupničková
V Praze:
Zmatlik a Palicka,
1910-
Standort
ÖNB 503961-C.Neu (1.1910-3.1913)