Pribuzni : socialni roman. (Die Verwandten : Sozialroman)