Autor a subjekt v díle Boženy Němcové. (Autor und Thema im Werk von Bozena Nemcova)