Božena Němcová : sborník statí o jejím životě a díle, 1820-1862. (Božena Němcová : eine Sammlung von Essays über ihr Leben und Werk, 1820-1862)