Ausgewählte Publikationen von Malinska, Jana

Cesta za vzděláním. První desetiletí činnosti spolku Prager Frauen-Erwerb-Verein (Materiálová studie) - In: Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem : k poctě historičky Aleny Míškové - Prag: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i, 2020, 33-55
ÖNB 2209226-B.Neu-Mag
Frauen in der Politik: (un)erwünscht : Olga Stránská-Absolonová (1872-1927) - In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, Jg. 26 (2015), Nr. 2, 70-92
ÖNB 1329334-B.Neu-Per