Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem : k poctě historičky Aleny Míškové