Anzic-Klemencic, Ivanka

Namen und Abkürzungen
Anžič Klemenčič, Ivanka
Geburtsdaten
6.03.1876, Ljubljana
Sterbedaten
1.01.1960, Ljubljana
Berufe und Tätigkeiten
Journalistin

Biografie

Ivanka Anzic-Klemencic folgt Marica Bartol-Nadlišek als Redakteurin der ersten slovenischen Frauenzeitschrift „Slovenka“ im Jahr 1901. Sie wandelt die „Slovenka“ in ein eigenständiges Monatsmagazin um. Davor erschien sie als zweiwöchentliche Beilage zur Tageszeitung "Edinost". Außerdem veröffentlicht sie vermehrt Artikel zur „Frauenfrage“ und weniger literarische Texte. Diese Wende zu feministischen Themen ist anscheinend für die Leserinnen zu radikal, da die Zahl der Abonentinnen sinkt und es 1902 zur Einstellung der Zeitschrift kommt.

Sie ist auch Redakteurin der zweiten "Slovenka", die 1919 in Ljubljana erscheint.

verwendete Literatur und Quellen:

Mihurko Poniž: Nation and gender in the writings of Slovene women writers, 1848-1918. - In: Aspasia 2 (2008)
Vittorelli: "Slovenka". - In: Ariadne (2006) 50

verfasst von: Lydia Jammernegg

Lexikoneinträge

Slovenski biografski leksikon

Klemenčič Ivanka, časnikarica, r. Anžič 6. marca 1876 v Lj. Dovršila je mestno dekliško šolo v Lj., stopila v 23. letu kot uradnica v odv. pisarno dr. Repeža v Lj., odšla v začetku l. 1900. kot urednica Slovenke v Trst, kjer se je poročila z odv. stenografom in časnikarjem Fr. Klemenčičem; 1908 sta stopila oba v uredništvo »Slovenca« v Lj., pri katerem sodeluje K. še danes (soprog ji je umrl kot vojak v Judenburgu 1916). Po prvih pesniških in časnikarskih poskusih je začela s članki, črticami, ocenami itd. vneto sodelovati pri »Slovenki« (prilogi tržaške Edinosti 1897–9), posebno v letih 1900–02, ko jo je urejevala kot samostojen mesečnik. Zbrala je okrog njega tedanjo slov. moderno, masarykovce in nar. socijalno inteligenco; literarna moderna s Cankarjem in Župančičem je imela v njem bojno postojanko zoper zastareli naturalizem Govekarjev in realizem Aškercev. Nekaj malega je sodelovala tudi pri LZ in SN. Od 1914 do 1918 je urejevala Družinsko pratiko. Po prevratu je vodila nekaj časa krščansko žensko gibanje in mu začrtala napredno smer; urejevala je nekaj mesecev lj. Slovenko, sodelovala pri goriški Slovenki in tržaškem ŽS, tudi pri SM.

Ausgewählte Publikationen

Slovenka : glasilo slovenskega zenstva (Die Slowenin : das Organ der slowenischen Frauenwelt) / Fran Godnik, ab 1901: urejuje Ivanka Anzic-Klemencic - Triest: Edinost, 1897-1902
Online Zugriff / ÖNB 412081-C.Neu-Per

Quellen und Sekundärliteratur

Mihurko Poniž, Katja: Nation and gender in the writings of Slovene women writers, 1848-1918 : natural equality in the work of the Russian sentimentalist woman writer Mariia Bolotnikova - In: Aspasia, Jg. 2 (2008), 28-43
ÖNB 1879653-C.Neu-Per
Vittorelli, Natascha: "Slovenka" : erste slowenische Frauenzeitschrift - In: Ariadne, Nr. 50, 2006, 38-43
ÖNB 1428420-C.Neu-Per

Links