Marie von Ebner-Eschenbach, život a dílo : sbornik příspěvků ze sympozia, pořádaného ve dnech 3. - 4. května 1995 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. (Marie von Ebner-Eschenbach, Leben und Werk)