A budapesti VI. kerületi s a tanitonökepzöintezeti tanarjelöltek didaktikai kikepzesevel megbizott m. kir. all. elemi nepiskolai tanitonokepzöintezet Ertesitöje (Jahresbericht der kgl. ung. Staatslehrerinnenbildungsanstalt im 6. Bez.)