Statut organizacyjny miejskiej szkoly przemyslowej dla kobiet w Krakowie Organisations-Statuten für die städtische Gewerbeschule für Frauen in Krakau)