Pan Tadeas cili posledni zajezd na Litve. (Herr Thaddaeus oder die letzte Fahrt nach Litauen)