Hjalmar Söderberg och Marie Franzos : ur en samling svenska författarbrev pa främmande botten