Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století : sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference ve Středočeském muzeum v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12.10.2005. (Künstlerinnen des späten 19. und 20. Jahrhundert : Jahrbuch der internationalen Konfere