Sprawozdanie z czynnosci radw zawiadowczej stowarzyszenia "Pracy Kobiet" (Bericht über die Tätigkeit des Vereins "Frauenarbeit")