Međunarodna Konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878 - 1918, 2009 : održana u Sarajevu, 30. i 31. marta 2009 ; zbornik radova : International Conference Bosnia and Herzegovina within the Austro-Hungary 1878 - 1918