Malleus maleficarum - Zagorka, feminizam, antifeminizam : radovi sa Znanstvenog Skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe / Feminizam, antifeminizam, kriza" održanog 26. i 27. studenog 2010. u Zagrebu u okviru četvrtih Dana Marije Jurić Zagor